התוועדות: יארצייט השליח הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב

יום היארצייט כ"ט סיון של השליח איש מסירות הנפש הגה"ח הרב ר' זלמן הכהן אבעלסקי, שליח רבותינו נשיאנו, ראשון השלוחים לעיר קרית גת, השליח והרב הראשי למדינת מלדובה ובירתה קישינב ראשון השלוחים במדינות חבר העמים, ושליחויות רבות נוספות, התוועדות עולמית וירטואלית, בשידור עולמי. בהוספה במצוות ומעשים טובים ליום השנה לכבוד הרב זלמן אבלסקי רבה הראשי של מולדובה.

ההתוועדות עולמית מיוחדת, יום השנה כ"ט סיון ה'תשפ"ב, השליח הרב החסיד הרב הגאון הרב זלמן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב, מייסד ומנהל חב"ד ליובאווטש מולדובה ובירתה קישינוב.

הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי נולד במוסקבה בכ"ו אדר א' ה'תרפ"ז, שליח הרבי רבה הראשי של מולדובה ונשיא פדרציית הקהילות היהודיות במולדובה. בצעירותו שימש כשליח אדמו"ר הריי"צ לרומניה, חבר הנהלת וממייסדי רשת אוהלי יוסף יצחק חבר הנהלת צעירי חב"ד בארץ הקודש, וראשון השלוחים לעיר קרית גת ואיזור הדרום כולו, שנהפך למגדל אור של תורה וחסידות. מונה על-ידי הרבי בשמיני עצרת תשל"א ל"בעל הבית" על מדינת רומניה.

ממקימי ומייסדי ה'רשת'
הרב זלמן אבלסקי, מנהל בתי הספר, ממיסדיי ומקיימי רשת החינוך 'רשת אהלי יוסף יצחק – חב"ד ליובאוויטש, תוך שהוא משקיע את כל כוחותיו לייסוד בתי ספר חב"ד ברחבי הארץ לנחת רוח הרבי,קשרים ועוצמות של קידוש השם וחינוך יהודי שורשי הביא בפני ראשי ערים ומנהלי מחלקות. חבר הנהלת רשת אוהלי יוסף יצחק חב"ד ליובאוויטש וממיסדייה.

במהלך השנים תשי"ב-תשי"ט השקיע ייסד וחינך הרב זלמן הכהן אבעלסקי כמנהל בבתי הספר שהקימה הנהלת הרשת ברחבי הארץ: זרנוגה, יפו וכפר סבא ועוד.

מקומות אלו שימשו כמעברות בהם שיכנו אנשי הסוכנות את העולים החדשים מתימן ומארצות נוספות. ה'פעילים' ערכו במקום חריש עמוק שהניב תוצאות מבורכות, כאשר עשרות הורים ביקשו לשלוח את ילדיהם למוסד חינוך על טהרת הקודש.

על עבודותו בבתי הספר של הרשת, כתב לו הרבי מכתב מיוחד וציין את עבודותו כעבודת עבד נאמן.

שליח ומייסד קהילת חב"ד בקרית גת
בשנת תשי"ט יצא, בהוראת הרבי, לשליחות בקרית גת, ויסד בה קהילה ומוסדות חב"ד
גולת הכותרת של פעילותו היתה יסוד בית ספר חב"די וניהולו במשך עשרות שנים. בית הספר בהנהלתו זכה מספר פעמים בפרסי הצטיינות אזוריים, ובשיאו למדו בו שבע מאות תלמידים. בבית הספר פיתח הרב אבלסקי שיטה בשם "חינוך חברתי" שמטרתה היא חינוך התלמידים לחיים חברתיים מלאים, כשיטת הרבי "עבודה בכוח עצמו". בנוסף לכך ייסד מועדון יהדות בשעות אחר הצהריים לילדי העיר.

לאחר שהתגבשה קהילה חב"דית בעיר, הקים השליח הגה"ח הרב זלמן הכהן אבעלסקי את בית כנסת חב"ד המרכזי הראשון שם שימש כרב ומשפיע.

בשנת תשכ"ז הוקמה ישיבה בעיר, והרב זלמן הכהן אבעלסקי שימש בה כחבר הנהלה, ומשפיע. והשקיעה מסירות נפש רבה להמשך קיום הישיבה לשם לתהילה ולתפארת.

הרב זלמן הכהן אבעלסקי גם יזם את ליל הסדר הציבורי הראשון בארץ הקודש שנערך בקרית גת.

בכוח המשלח מברך יהודים
בחודש שבט בשנת תשמ"ז במעמד חלוקת דולרים, כשעבר הרב זלמן אבלסקי אמר לו הרבי, "ברך יהודים, ואני אברכם". מאז החל להעניק ברכות, ויהודים רבים בכל מרחבי תבל מספרים על ניסים ונפלאות מברכותיו.

פעילות עם יוצאי חבר העמים בארצנו הקדושה, לאחר עליית יהודי ברית המועצות ארצה, ארגן הרב זלמן אבעלסקי, כינוסים ארציים ליהודים דוברי רוסית.

השליחות במולדובה – הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה
מכיוון שבזמן שבו הם נסעו לשם עדיין היה שלטון הקומוניסטים, היה זה מסוכן עבורו לשהות שם, אך הוא לא התפעל מכך ובטח בברכת הרבי, ופעל באופן גלוי ומלא. זכה להיות הרב זלמן הכהן אבעלסקי רבה של מולדובה וראשון השלוחים לברית המועצות ולעורר רוח גבית לאברכים צעירים מראשוני השלוחים שהגיעו אחריו לשליחות קבע לפעול במדינות חבר העמים שהגיעו איש וביתו מתוך מסירות נפש וסכנה ממשית לפעול במדינות אלו.
עד היום ממשיכים במרץ "זרעו בחיים" את שליחותו המיוחדת שלושים שנה, חב"ד ליובאוויטש קישינב במדינת מולדובה והקהילות היהודיות במדינת מולדובה, בבירתה קישינב, ועשרות ערים ברחבי מולדובה, כמו פעילות חב"ד מולדובה עם יהודי בלצי, יהודי אורגייב, יהודי טירספול, יהודי בנדרי, יהודי דובסרי, יהודי ריבניצה, ועוד עשרות כפרים וישובים בהם מתגוררים יהודים במדינת מולדובה.
התוועדות בהנחיית השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב נכד הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי.ראשון השלוחים למדינות חבר העמים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן