התוועדות יום הולדת של איש החינוך השליח הגה"ח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה

יום הולדת כ"ו אדר א' צ"ה שנה של השליח איש מסירות הנפש איש החינוך הגה"ח הרב ר' זלמן הכהן אבעלסקי, שליח רבותינו נשיאנו, ראשון השלוחים לעיר קרית גת, השליח והרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב ראשון השלוחים במדינות חבר העמים, ושליחויות רבות נוספות, התוועדות עולמית וירטואלית, בשידור עולמי. בהוספה במצוות ומעשים טובים והחלטות טובות לכבוד יום הולדתו של השליח הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למולדובה ומייסד ומנהל מוסדות חב"ד ליובאוויטש מולדובה ובירתה העיר קישינוב, תוך דאגה ונתינת סיוע רב למעלה משלושה עשורים ליהודי קישינב, וליתר יהודים בערי מולדובה, טירספול, בלצי, בנדרי, אורגייב, סורוקה, קהול, ריבניצה, ריזניה, דובסרי, גיגרפולאי, ועוד ישובים וכפרים ברחבי מדינת מולדביה.

ההתוועדות המיוחדת, בהתאם להוראות הרבי במבצע יום הולדת. בכ"ה אדר התשמ"ח, ל"ד שנים למבצע יום הולדת.

השליח הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי נולד במוסקבה בכ"ו אדר א' ה'תרפ"ז, שליח הרבי ורבה הראשי של מולדובה ונשיא פדרציית הקהילות היהודיות במולדובה. בצעירותו שימש כשליח אדמו"ר הריי"צ לרומניה, חבר הנהלת וממייסדי רשת אוהלי יוסף יצחק חבר הנהלת צעירי חב"ד בארץ הקודש, וראשון השלוחים לעיר קרית גת ואיזור הדרום כולו, שנהפך למגדל אור של תורה וחסידות. מונה על-ידי הרבי בשמיני עצרת תשל"א ל"בעל הבית" על מדינת רומניה. הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב, נשיא הקהילות היהודיות במדינת מולדובה – חב"ד ליובאוויטש

ממקימי ומייסדי ה'רשת' רשת החינוך אוהלי יוסף יצחק – חב"ד ליובאוויטש
הרב זלמן הכהן אבלסקי עזר והקים במסירות נפש את רשת אהלי יוסף יצחק, תוך שהוא מנצל את קשריו במשרדי הממשלה, ועם מפקחים, ראשי ערים ומנהלי מחלקות.

במהלך השנים תשי"ב-תשי"ט שימש הרה"ג השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי כמנהל בבתי הספר שהקימה הנהלת הרשת ברחבי הארץ: זרנוגה, יפו וכפר סבא ופעולות חינוכיות רבות ודרבון אנ"ש והתמימים לעסוק בחינוך ילדי ישראל ברוח החסידות.

מקומות אלו שימשו כמעברות בהם שיכנו אנשי הסוכנות את העולים החדשים מתימן ומארצות נוספות. ה'פעילים' ערכו במקום חריש עמוק שהניב תוצאות מבורכות, כאשר עשרות הורים ביקשו לשלוח את ילדיהם למוסד חינוך על טהרת הקודש. על עבודותו בבתי הספר של הרשת, כתב לו הרבי מכתב מיוחד וציין את עבודותו כעבודת עבד נאמן. הוסיף ופיתח בכל מקום שיעורי תניא ושיעורי חסידות מפיו המפיק מרגליות, בכישרונו המיוחד ריתק הרב זלמן אבלסקי את קהל המשתתפים.

שליח ומייסד קהילת חב"ד בקרית גת
בשנת תשי"ט יצא, בהוראת הרבי, לשליחות בקרית גת, ויסד בה קהילה ומוסדות חב"ד
גולת הכותרת של פעילותו היתה יסוד בית ספר חב"די וניהולו במשך עשרות שנים ברציפות מתוך מסירות גדולה לחינוך. בית הספר בהנהלתו זכה מספר פעמים בפרסי הצטיינות אזוריים, ובשיאו למדו בו שבע מאות תלמידים. בבית הספר פיתח איש החינוך השליח הרב זלמן אבלסקי שיטה בשם "חינוך חברתי" שמטרתה היא חינוך התלמידים לחיים חברתיים מלאים, כשיטת הרבי "עבודה בכוח עצמו". בנוסף לכך ייסד מועדון יהדות בשעות אחר הצהריים לילדי העיר.

עוד טרם שהתגבשה קהילה חב"דית בעיר, הקים השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי את בית כנסת חב"ד המרכזי הראשון שם שימש כרב ומשפיע ולקהילת חב"ד בקרית גת בכלל. וזה נתן היסוד להקמת הקהילה בעיר ולמינוף פעולות חב"ד ליובאוויטש בעיר קרית גת, ובדרום כולו.

בשנת תשכ"ז הוקמה ישיבה בעיר, והרב זלמן הכהן אבעלסקי השקיעה רבות ביסודה שימש בה כחבר הנהלה, ומשפיע. והשקיעה מסירות נפש רבה להמשך קיום הישיבה לשם לתהילה ולתפארת.
הרב זלמן הכהן אבעלסקי גם יזם את ליל הסדר הציבורי הראשון בארץ הקודש שנערך בקרית גת.

בכוח המשלח מברך יהודים
בחודש שבט בשנת תשמ"ז במעמד חלוקת דולרים, כשעבר הרב אבלסקי אמר לו הרבי, "ברך יהודים, ואני אברכם". מאז החל להעניק ברכות, ויהודים רבים בכל מרחבי תבל מספרים על ניסים ונפלאות מברכותיו
פעילות עם יוצאי חבר העמים בארצנו הקדושה, לאחר עליית יהודי ברית המועצות ארצה, ארגן הרב זלמן אבעלסקי, בחלקם בשיתוף עם ארגון חמ"ה, כינוסים ארציים ליהודים דוברי רוסית.

השליחות במדינת מולדובה
בקיץ תשמ"ט פנו אל השליח הרב זלמן אבלסקי אנשי לשכת עזרת אחים חב"ד ליובאוויטש וביקשוהו לנסוע לשליחות למדינות חבר העמים, בעידודו ברכתו של הרבי קבע את יתדו בעיר קישינב בירת מדינת מולדובה, במשך השנים יצא להנחות ולהרצות בקוצרטים עם אלפי משתתפים בכל רחבי חבר המדינות ברית המועצות לשעבר ולערוך קבלת פנים לשלוחים נוספים שהגיעיו, בשנת ה'תשנ"ב כשהוקם ועד רבני חבר העמים, נבחר הרב זלמן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה לחבר בוועד ההנהלה. בהמשך תלמידיו ומקורביו תלמידי ישיבת תומכי תממים חב"ד ליובאוויטש קישינב מולדובה יצאו בנוסף לערי מולדובה למדינות הסמוכות לסייע ולארגן פעולות חב"ד ליובאוויטש במדינות החבר.

מכיוון שבזמן שבו הם נסעו לשם עדיין היה שלטון הקומוניסטים, היה זה מסוכן עבורו לשהות שם, אך הוא לא התפעל מכך ובטח בברכת הרבי, ופעל באופן גלוי ומלא. הגה"ח הרב זלמן אבלסקי ראשון השלוחים למדינות חבר העמים שהגיעו איש וביתו מתוך מסירות נפש וסכנה ממשית לפעול במדינות אלו. עד היום ממשיכים במרץ "זרעו בחיים" את שליחותו המיוחדת שלושים ושנים שנה, חב"ד ליובאוויטש קישינב ומולדובה. ממשיכים במרץ לסייע ליהודי ויוצאי מולדובה בדרכו של השליח אביהם הרוחני של יהודי ויהדות מולדובה.
התוועדות בהנחיית השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב נכד הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב הגה"ח הרב זלמן הכהן אבעלסקי ונשיא הקהילות היהודיות קישינב ומולדובה – חב"ד ליובאוויטש.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן