טעמי ההפטרה מפי השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי של מולדובה ובירתה קישינב

טעמי ההפטרה מפי השליח מפי השליח הרב זלמן אבעלסקי הרב הראשי של מולדובה ובירתה קישינב, מייסד ומנהל חב"ד מולדובה Torah Reading Trop (Ta'amim)

טעמי המקרא לקריאה בתורה (או טעמי הנגינה, טעמים) הינם סימנים המצורפים לתיבות התנ"ך (מעל כל מילה, מתחתיה או אחריה), ומנחים את הקורא בנגינת התיבות ובצורת הגיית המילים. טעמי הנגינה מלווים את מילות התורה והנביא למפטיר.
נוסח חב"ד של הטעמים, הועבר במסורת מאדמו"ר הזקן לאדמו"ר הצמח צדק, עד שהגיע לידי אדמו"ר הריי"צ. בנוסח זה, משתמשים כיום חסידי חב"ד ליובאוויטש בקריאת התורה בימות החול, שבת ומועדים. ניגוני טעמים דומים משמשים את החסידים לקריאת המגילה בפורים, קריאת התורה בימים נוראים והפטרה בכל שבוע.
השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי השקיע רבות בקהילות אנ"ש בצפון הארץ ובקרית גת, ללימוד אנ"ש נוסחאות התפילה והצלחה לעמוד כשליח ציבור, בעל קורא, וקריאת ההפטרה, בעלייתם למפטיר, חיוב וכדומה.
טעמי ההפטרה מפי השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב מייסד ומנהל מוסדות חב"ד מולדובה, את הניגון לימד השליח את תלמידי בתי הספר חב"ד בקישינב מולדובה, תלמידי ישיבת תומכי תמימים קישינב, חברי כולל תפארת לוי יצחק קישינב מולדובה ובאי בית הכנסת הגדול קישינב מולדובה חב"ד ליובאוויטש.

נוסח התפילה וניגוני חב"ד ליובאוויטש, בפי בעל התפילה "איש החינוך" השליח הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה, אביהם הרוחני של יהודי מולדובה ובירתה קישינב, נשיא הקהילות היהודיות מולדובה – חב"ד ליובאוויטש, המארא דאתרא דקהילות קודש קישינב ומדינת מולדובה. הרב זלמן אבלסקי חלוץ הפעילות בארצנו הקודש ממייסדיי "רשת אוהלי יוסף יצחק חב"ד ליובאוויטש בארצנו הקדושה, ממייסדי מפעל השליחות ברחבי חבר העמים וארץ הקודש, חבר הנהלת צעירי אגודת חב"ד, ראשון השלוחים למדינות חבר העמים. שליח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מליובאוויטש ושליחויות רבות נוספות.
בית הכנסת הגדול בקישינב ברחוב חב"ד ליובאוויטש, או הקים וייסד השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי של מולדובה הקהילה היהודית חב"ד ליובאוויטש – קישינב ומולדובה
בית חב"ד קישינב מולדובה. חב"ד מולדובה הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למולדובה.

Мелодия молитвы
Исполняет рав Залман Залмана Абельский
Главный раввин Кишинева и Молдовы
посланника Любавичского Рэбэ Шлита Короля Мошиаха

рэба Залман Тувьи акоэна Абельский
Первый посланника Любавичского Рэбэ Шлита в СНГ
и посланника Любавичского Рэбэ Кишинева и Молдовы
и Председатель Федерации еврейских общин Молдавии – Хабад-Любавич.

Chabad of Kishinev and Moldova
Jewish communities in Kishinev and Moldova
Rabbi Zalmen Abelsky Director

synagogue is of Chabad Lubavitch Street.
Chief Rabbi of Moldova Rabbi Zalman Abelsky
Jewish community of Chabad in Moldova

comunităţii evreişti din Moldova | Evreii din Moldova | Evreii din Chișinău
Rabinul Zalmen Abelsky Pe rabinul-şef R. Moldova |
evrei din Chișinău | comunităţii evreieşti din Moldova | Habad din Chișinău
sinagoga din Chisinau | Sinagoga evreiască din Chișinău| pentru Zalman Abelischii, rabinul principal al Chișinăului și Moldovei.
Rabin Zalman Leib Abelsky Rabin principal al Moldovei şi Chişinăului | Habad Liubavici din Moldova

Хабад Молдова | Федерация Еврейских Общин Молдовы "ХАБАД ЛЮБАВИЧ" | Главный раввин Кишинева и Молдовы рэб Залман Абельский | Главного Раввина Кишинева и Молдовы, Рэб Залмана Лейб Абельского | Евреи Кишиневе | Хабад Любавич Кишинев | Евреи Молдова | Хабад Любавич Молдова | Евреи Молдова | Хабад Любавич Кишинев | Евреи Молдова
Хабад Любавич Молдова | Евреи Молдова | рэб Залман Абельский | Еврейская школа Хабад Любавич Кишинев Кишинев

Habad Liubavici Moldova | comunităţii evreişti din Moldova | Evreii din Moldova | Evreii din Chișinău | Rabinul Zalmen Abelsky Pe rabinul-şef R. Moldova | sinagoga din Чисинау | evrei din Chișinău | comunităţii evreieşti din Moldova | Habad din Chișinău | Sinagoga evreiască din Chișinău| pentru Zalman Abelischii, rabinul principal al Chișinăului și Молдове | Rabin Zalman Leib Abelsky Rabin principal al Moldovei şi Chişinăului | Habad Liubavici din Молдова | Chişinăului şi Comunităţii Evreieşti din Republica Moldova | Federatia Comunitatilor Evreiesti din Moldova Habad Любавичи Jewish Community Molodva | Chabad Lubavitch Molodva

Еврейская школа Хабад Любавич Кишинев Кишинев

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן