י"ד כסלו: ניגון "ויהי בישורון מלך" השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי קישינב מולדובה

התוועדות י"ד כסלו: יום חתונת הרבי שליט"א משיח צדקנו, היום שקישר.
מידי שנה בשנה ניגן ולימד את הניגונים ויהי בישרון מלך, ומהרה ישמע בערי יהודה, לצד ניגוני חתונה ושמחה נוספים על ידי השליח הגאון החסיד איש החינוך הרב זלמן אבלסקי רבה הראשי של מולדובה, את יהודי קישינב, וערי מולדובה את הניגון והיסטוריית היום הבהיר, יום חתונת הרבי בוורשה, ועל האורחים המיוחדים בחתונה ההיסטורית, כמו גם אורח מהעיר קישינב, הרב אברהם שניאורסון, סב הכלה הרבנית חי' מושקא שניאורסון. והמתנות המיוחדות שהביא לחתונת נשיא בישאל, וממלכת חב"ד ליובאוויטש.
בטוב טעם מפי רבם של יהודי ויהדות קישינב מולדובה הרב זלמן הכהן אבלסקי הרב הראשי למולדובה ובירתה קישינוב.

ניגוני חב"ד ליובאוויטש מלימוד השליח הגה"ח הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה
את תלמידי בתי הספר חב"ד ליובאוויטש במולדובה. ישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש בקישינב, ואנ"ש ופעילי חב"ד דקהילת קודש קישינוב הבירה וברחבי מדינת מולדובה
נוסח התפילה וניגוני חב"ד ליובאוויטש, בפי "איש החינוך" השליח הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה, נשיא הקהילות היהודיות מולדובה – חב"ד ליובאוויטש, אביהם הרוחני של יהודי ויהדות קישינב מולדובה.
ממייסדיי "רשת אוהלי יוסף יצחק חב"ד ליובאוויטש בארצנו הקדושה, ממייסדי מפעל השליחות ברחבי חבר העמים וארץ הקודש, חבר הנהלת צעירי אגודת חב"ד, ראשון השלוחים למדינות חבר העמים. שליח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ושליחויות רבות נוספות.

14 кислэва 5689 (1928) года – свадьба Любавичского Рэбэ Шлита Короля Мошиаха с Рэбэцн – праведницей Хая-Мушкой, дочерью Рэбэ Раяц.

Мелодия молитвы
Исполняет рав Залман Абельский
Главный раввин Кишинева и Молдовы
посланника Любавичского Рэбэ Шлита Короля Мошиаха

рэба Залман Тувьи акоэна Абельский
Первый посланника Любавичского Рэбэ Шлита в СНГ
и посланника Любавичского Рэбэ Кишинева и Молдовы
и Председатель Федерации еврейских общин Молдавии – Хабад-Любавич.

comunităţii evreişti din Moldova | Evreii din Moldova | Evreii din Chișinău
Rabinul Zalmen Abelsky Pe rabinul-şef R. Moldova |
evrei din Chișinău | comunităţii evreieşti din Moldova | Habad din Chișinău
sinagoga din Chisinau | Sinagoga evreiască din Chișinău| pentru Zalman Abelischii, rabinul principal al Chișinăului și Moldovei.
Rabin Zalman Leib Abelsky Rabin principal al Moldovei şi Chişinăului | Habad Liubavici din Moldova

Хабад Молдова | Федерация Еврейских Общин Молдовы "ХАБАД ЛЮБАВИЧ" | Главный раввин Кишинева и Молдовы рэб Залман Абельский | Главного Раввина Кишинева и Молдовы, Рэб Залмана Лейб Абельского | Евреи Кишиневе | Хабад Любавич Кишинев | Евреи Молдова | Хабад Любавич Молдова | Евреи Молдова | Хабад Любавич Кишинев | Евреи Молдова
Хабад Любавич Молдова | Евреи Молдова | рэб Залман Абельский | Еврейская школа Хабад Любавич Кишинев Кишинев

Habad Liubavici Moldova | comunităţii evreişti din Moldova | Evreii din Moldova | Evreii din Chișinău | Rabinul Zalmen Abelsky Pe rabinul-şef R. Moldova | sinagoga din Чисинау | evrei din Chișinău | comunităţii evreieşti din Moldova | Habad din Chișinău | Sinagoga evreiască din Chișinău| pentru Zalman Abelischii, rabinul principal al Chișinăului și Молдове | Rabin Zalman Leib Abelsky Rabin principal al Moldovei şi Chişinăului | Habad Liubavici din Молдова | Chişinăului şi Comunităţii Evreieşti din Republica Moldova | Federatia Comunitatilor Evreiesti din Moldova Habad Любавичи Jewish Community Molodva | Chabad Lubavitch Molodva

Еврейская школа Хабад Любавич Кишинев Кишинев

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן