יוסף קרדונר – יצוה צור

מתוך אלבומו של יוסף קרדונר, "רעוא דרעין" (2021)
החסיד הישיש רבי אברהם שטרנהרץ כוכב-לב זצ"ל מצאצאי מוהרנ"ת הוא אשר הביא ופרסם ניגון זה ללא מילים אצל אנשי שלומנו באומאן.
באומרו שמקובל בין אנשי שלומנו שבעיר טשערין, בעת שהיה רבינו מגיע לשם לשבתות, היו אנשי שלומנו מזמרים ניגון התעוררות זה לפני אמירת התורה.
יצויין כי לאחרונה התגלו בארכיון בקייב רישומי תווי ניגוני ברסלב שתועדו בברדיטשוב בשנת תרע"ג על ידי משלחת א'נסקי, וליד ניגון זה נרשם 'ניגון לפני אמירת התורה'.
בארץ ישראל הלביש רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל ניגון זה על הפיסקה 'יצווה צור' מתוך הפיוט "ברוך ה' יום יום" שחיבר המשורר רבי שמעון בר יצחק. רבים מחסידי ברסלב מנגנים ניגון זה בסעודה שלישית.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן