יוסף קרדונר – מעין עולם הבא

מעין עולם הבא – 'דער פרומער ניגון' (ניגון היראה)
מילים: הבית האחרון מֵהַזֶּמֶר 'מה ידידות' שחיבר המשורר רבי מנחם.
לחן: ניגון עתיק שהיו מנגנים (ללא מילים) בשולחנו הטהור של רבינו הקדוש. מסופר שכאשר רבינו התענה פעם אחת מני רבות משבת לשבת, נחלש באמצע השבוע וכמעט התעלף, נחרד משמשו רבי חייקל החזן ואמר "רבי, אם לא תטעמו משהו, אגלה ברבים את התעניות" (משום שרבינו הסתיר זאת ואיש לא ידע על כך מלבד משמשו), נענה רבינו ואמר לו "לך והכן לי מרק עוף", בינתיים עד שיוכן המרק ביקש ממנו "חייק'ל, זמר נא לי את הפרומער ניגון", החל רבי חייק'ל שר, ורבינו התעלה בדביקות עצומה, שוב ושוב ביקש מרבי חייקל שינגן, עד שכבר עלה השחר ורבינו דחה את המרק מעל פניו וסיים את התענית עד שבת קודש. (שיח שרפי קודש א, קח)

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן