נוסח תפילת "ובכן תן פחדך" | השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי קישינב מולדובה

נוסח תפילת "ובכן תן פחדך" תפילת מוסף ימים נוראים חודש תשרי, ראש השנה, יום כיפורים
נוסח התפילה וניגוני חב"ד ליובאוויטש, בפי "איש החינוך" השליח הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב, נשיא הקהילות היהודיות מולדובה – חב"ד ליובאוויטש, ממייסדיי "רשת אוהלי יוסף יצחק חב"ד ליובאוויטש בארצנו הקדושה, ממייסדי מפעל השליחות ברחבי חבר העמים וארץ הקודש, חבר הנהלת צעירי אגודת חב"ד, ראשון השלוחים למדינות חבר העמים. שליח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מליובאוויטש ושליחויות רבות נוספות.

Мелодия молитвы
Исполняет рав Залман Залмана Абельский
Главный раввин Кишинева и Молдовы
посланника Любавичского Рэбэ Шлита Короля Мошиаха

рэба Залман Тувьи акоэна Абельский
Первый посланника Любавичского Рэбэ Шлита в СНГ
и посланника Любавичского Рэбэ Кишинева и Молдовы
и Председатель Федерации еврейских общин Молдавии – Хабад-Любавич.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן