ניגון חב"ד "גאוותו גדלה עולם מהכיל' השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי של מולדובה וקישינב

נוסח תפילות הימים הנוראים ראש השנה חודש תשרי.

מפי השליח הגאון החסיד הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי של מולדובה ובירתה קישינב, מייסד ומנהל חב"ד מולדובה חב"ד קישינב.

ניגון חב"ד ליובאוויטש 'גאוותו גדלה עולם מהכיל'
הניגון "גאוותו גדלה עולם מהכיל", הנה תנועה מתוך תפלת "יוצר" בתפלת שחרית לראש השנה.
ניגון חבד"י ישן, שמילותיו מתפילת יוצר לימים הנוראים.
חסידים נהגו לנגנו בהתוועדויות.
מילות הניגון
גַּאֲוָתוֹ גָּדְלָה עוֹלָם מֵהָכִיל עִזּוּזוֹ לְסַפֵּר כֹּחַ מִי יְכִיל
תוכן הניגון, ריחוק הנבראים מהקב"ה עד שאין בכלל אפשרות לשבח ולספר בעולם את גדולותו.
חסידים היו מנגנים את הניגון הזה בריבוי התוועדויות מתוך דבקות, השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי התוועד רבות עם תלמידי ישיבות תומכי תמימים, וניגן ניגון זה בהתוועדויתיו.
הניגון זכור אצל השליח עוד מימי לימודיו בישיבות תומכי תמימים במחתרת במסירות נפש בברית המועצות.
בזכרונו ראה את גדולי החסידים מנגנים את הניגון בערגה עם דמעות בעיניים, במשך שעות ארוכות
כך סיפר וכך לימד את הניגון את תלמידיו בישיבתו ישיבת תומכי תמימים קישינב מולדובה חב"ד ליובאוויטש.

הניגון מושר מפי השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה ובירתה קישינב מייסד ומנהל מוסדות חב"ד מולדובה, את הניגון לימד השליח את תלמידי בתי הספר חב"ד בקישינב מולדובה, תלמידי ישיבת תומכי תמימים קישינב, חברי כולל תפארת לוי יצחק קישינב מולדובה ובאי בית הכנסת הגדול קישינב מולדובה חב"ד ליובאוויטש.

נוסח התפילה וניגוני חב"ד ליובאוויטש, בפי בעל התפילה "איש החינוך" השליח הגה"ח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי למדינת מולדובה, אביהם הרוחני של יהודי מולדובה ובירתה קישינב, נשיא הקהילות היהודיות מולדובה – חב"ד ליובאוויטש, המארא דאתרא דקהילות קודש קישינב ומדינת מולדובה. הרב זלמן אבלסקי חלוץ הפעילות בארצנו הקודש ממייסדיי "רשת אוהלי יוסף יצחק חב"ד ליובאוויטש בארצנו הקדושה, ממייסדי מפעל השליחות ברחבי חבר העמים וארץ הקודש, חבר הנהלת צעירי אגודת חב"ד, ראשון השלוחים למדינות חבר העמים. שליח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מליובאוויטש ושליחויות רבות נוספות.
בית הכנסת הגדול בקישינב ברחוב חב"ד ליובאוויטש, או הקים וייסד השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי הרב הראשי של מולדובה הקהילה היהודית חב"ד ליובאוויטש – קישינב ומולדובה
בית חב"ד קישינב מולדובה. חב"ד מולדובה הרב זלמן אבלסקי הרב הראשי למולדובה ובירתה קישינוב.

Мелодия молитвы
Исполняет рав Залман Залмана Абельский
Главный раввин Кишинева и Молдовы
посланника Любавичского Рэбэ Шлита Короля Мошиаха

рэба Залман Тувьи акоэна Абельский
Первый посланника Любавичского Рэбэ Шлита в СНГ
и посланника Любавичского Рэбэ Кишинева и Молдовы
и Председатель Федерации еврейских общин Молдавии – Хабад-Любавич.

Chabad of Kishinev and Moldova
Jewish communities in Kishinev and Moldova
Rabbi Zalmen Abelsky Director
synagogue is of Chabad Lubavitch Street.

Chief Rabbi of Moldova Rabbi Zalman Abelsky
Jewish community of Chabad in Moldova

comunităţii evreişti din Moldova | Evreii din Moldova | Evreii din Chișinău
Rabinul Zalmen Abelsky Pe rabinul-şef R. Moldova |
evrei din Chișinău | comunităţii evreieşti din Moldova | Habad din Chișinău
sinagoga din Chisinau | Sinagoga evreiască din Chișinău| pentru Zalman Abelischii, rabinul principal al Chișinăului și Moldovei.
Rabin Zalman Leib Abelsky Rabin principal al Moldovei şi Chişinăului | Habad Liubavici din Moldova

Хабад Молдова | Федерация Еврейских Общин Молдовы "ХАБАД ЛЮБАВИЧ" | Главный раввин Кишинева и Молдовы рэб Залман Абельский | Главного Раввина Кишинева и Молдовы, Рэб Залмана Лейб Абельского | Евреи Кишиневе | Хабад Любавич Кишинев | Евреи Молдова | Хабад Любавич Молдова | Евреи Молдова | Хабад Любавич Кишинев | Евреи Молдова
Хабад Любавич Молдова | Евреи Молдова | рэб Залман Абельский | Еврейская школа Хабад Любавич Кишинев Кишинев

Habad Liubavici Moldova | comunităţii evreişti din Moldova | Evreii din Moldova | Evreii din Chișinău | Rabinul Zalmen Abelsky Pe rabinul-şef R. Moldova | sinagoga din Чисинау | evrei din Chișinău | comunităţii evreieşti din Moldova | Habad din Chișinău | Sinagoga evreiască din Chișinău| pentru Zalman Abelischii, rabinul principal al Chișinăului și Молдове | Rabin Zalman Leib Abelsky Rabin principal al Moldovei şi Chişinăului | Habad Liubavici din Молдова | Chişinăului şi Comunităţii Evreieşti din Republica Moldova | Federatia Comunitatilor Evreiesti din Moldova Habad Любавичи Jewish Community Molodva | Chabad Lubavitch Molodva

Еврейская школа Хабад Любавич Кишинев Кишинев

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן