ניגוני תפילות שבת קודש | השליח הרב זלמן אבעלסקי השליח והרב הראשי למולדובה

נוסח ניגוני תפילות שבת קודש כפי שהנהיג השליח הרב זלמן אבלסקי השליח של הרבי למולדובה והמרא דאתרא בבתי הכנסת דק"ק קישינב ומולדובה.
נוסח התפילה וניגוני חב"ד ליובאוויטש, בפי "איש החינוך" השליח הגה"ח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה, ממייסדיי "רשת אוהלי יוסף יצחק חב"ד ליובאוויטש בארצנו הקדושה, ממייסדי מפעל השליחות ברחבי חבר העמים וארץ הקודש, חבר הנהלת צעירי אגודת חב"ד, ראשון השלוחים למדינות חבר העמים. שליח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ושליחויות רבות נוספות.

Мелодия молитвы
Исполняет рав Залман Залмана Абельский
Главный раввин Кишинева и Молдовы
посланника Любавичского Рэбэ Шлита Короля Мошиаха

рэба Залман Тувьи акоэна Абельский
Первый посланника Любавичского Рэбэ Шлита в СНГ
и посланника Любавичского Рэбэ Кишинева и Молдовы
и Председатель Федерации еврейских общин Молдавии – Хабад-Любавич.

Евреи Кишиневе | Хабад Любавич Кишинев | Евреи Молдова |Хабад Любавич Молдова | синагога в Кишиневе | рэб Залман Абельский | Главного Раввина Кишинева и Молдовы | организовала Федерация Еврейских Общин Молдовы "ХАБАД ЛЮБАВИЧ" | Рэб Залмана Лейб Абельского | Главного Раввина Молдовы | Практика ханука в евреев в Молдове | Хабад-Любавич Молдовы | ХаБаД Молдова | евреи Молдовы

Habad Liubavici Moldova | comunităţii evreişti din Moldova | Evreii din Moldova | Evreii din Chișinău
Rabinul Zalmen Abelsky Pe rabinul-şef R. Moldova | sinagoga din Chisinau
evrei din Chișinău | comunităţii evreieşti din Moldova | Habad din Chișinău
Sinagoga evreiască din Chișinău| pentru Zalman Abelischii, rabinul principal al Chișinăului și Moldovei
Rabin Zalman Leib Abelsky Rabin principal al Moldovei şi Chişinăului | Habad Liubavici din Moldova
Chişinăului şi Comunităţii Evreieşti din Republica Moldova
Federatia Comunitatilor Evreiesti din Moldova Habad Liubavici
Jewish Community Molodva | Chabad Lubavitch Molodva

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן