שיעור בהלכות נדה – 27 – דיני דם בתולים (סימן קצג) כמתבאר בשו"ת צמח צדק

Shiur by Rabbi Sholom Ber Shuchat, Rosh Kollel, Kolel L'horaah Ma'asis Crown Heights
We welcome your questions or comments on the shiurim and related topics! WhatsApp: (929) 388-3779 – Email: kolelquestions@gmail.com

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן